Skip to content

Nyheter

Miljøfyrtårn

Publisert: 22.09.2023 Miljøfyrtårn & Klimaregnskap Å ta samfunnsansvar har alltid vært en av våre kjerneverdier og vi tar ekstra ansvar ved å være en Miljøfyrtårn sertifisert bedrift i! Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med
Les mer