Skip to content

Nyheter

Miljøfyrtårn

Publisert: 22.09.2023

Miljøfyrtårn & Klimaregnskap

Å ta samfunnsansvar har alltid vært en av våre kjerneverdier og vi tar ekstra ansvar ved å være en Miljøfyrtårn sertifisert bedrift i! Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS).
Dette innebærer at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger. Vi har blant annet endret våre innkjøps og anskaffelses policyer for sikre at vi velger bærekraftige alternativer. For eksempel så består vårt utvalg av kjemikalier for daglig renhold hovedsakelig av miljøsertifiserte produkter (svane, Eu-blomst o.l Vi har kuttet ut plast, engangsbestikk i våre spisesteder og introdusert en rekke økologiske og miljøvennlige alternativer. Her vi har fått god hjelp med ledende konsulenter innenfor miljø for å komme med tiltak som med positiv miljøeffekt og som engasjerer våre ansatte. Vi tror på at dette arbeidet vil ha positive ringvirkninger for alle våre kunder, ansatte og vårt lokalsamfunn.

Her er lenke til vårt klimaregnskap 2022 : https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/157499

"Small acts, when multiplied by millions of people, can transform the world" - Howard Zinn